Úvěry

Úvěr se uzavře mezi bankou (či případným jiným poskytovatelem) a fyzickou, či právnickou osobou, uzavřením úvěrové smlouvy. U běžných úvěrů jsou podmínky, které musí žadatel o úvěr splnit,  odvíjejí se od toho, zdali se jedná o fyzickou, či právnickou osobu u fyzických osob je to jednodušší, neboť se nejedná o velké sumy a navíc těchto úvěrů se poskytuje mnoho. Banka, nebo nebankovní instituce si například zjistí u klienta jeho osobní údaje a finanční situaci. U právnických osob se také analyzuje podíl vlastního a cizího kapitálu ve firmě, zkoumá se podíl krátkodobých, střednědobých i dlouhodobých zdrojů. U nebankovních institucí bývá sjednání takového úvěru jednosdušší a rychlejší.